Organizacja wizyt studyjnych

Super User włącz . Opublikowano w glowna

wizyta 1
Fundacja Calamita oferuje organizację wizyt studyjnych dla liderów i działaczy wiejskich, samorządowców, członków LGD, nauczicieli i osób chętnych do zapoznania się z różnorodnymi przykładami aktywności na obszarach wiejskich, wykorzystania zasobów wsi w promocji regionu oraz nowowczesnych narzędzi edukacji regionalnej i aktywnej turystyki:

Tematyka wizyt obejmuje:

  • "Wioski tematyczne - od idei do działania" - przykłady działalności wiosek tematycznych wykorzystujących zasoby wsi i pasję mieszkańców.
  • „Turystyka – pomysł na życie” – dobre praktyki tworzenia ofert aktywnej turystyki na obszarach wiejskich jako narzędzia aktywizacji mieszkańców oraz promocji miejsowości i regionu,
  • „Partycypacji społeczna” – przykłady działań partycypacyjnych relizowanych przez wiejskie społeczności lokalne z wykorzystaniem budżetów partycypacyjnych.

wizyta2