Wioski tematyczne

Super User włącz . Opublikowano w glowna

ZAKŁADANIE WSI TEMATYCZNEJ

Chcesz założyć wieś tematyczną, a nie wiesz jak?

Słyszałeś o wsiachach tematycznych i chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat ?

Zapraszamy do współpracy liderów i działaczy z Dolnego Śląska jak i całej Polski.

OFERTA SKIEROWANA JEST DO..

 • liderów wiejskich, sołtysów, rad sołeckich
 • gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych
 • wiejskich organizacji pozarządowych działających na rzecz odnowy wsi
 • przedsiębiorców z branży turystycznej
 • Gmin i Powiatów
 • Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich
 • Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • Samorządów Województwa

 ZAKRES NASZEJ OFERTY OBEJMUJE

 • Przeprowadzenie spotkania informacyjnego dot. zasad funkcjonowania i promocji wsi tematycznej - spotkanie skierowane do liderów wiejskich, sołtysów, radnych; czas trwania 1-5 godzin (wg zapotrzebowania, może byc też połączone z warsztatmi dot. wypracowania tematyki wsi). Spotkanie może odbywać się na: sesji Rady, spotkaniu informacyjnym, konferencji, seminarium itp na terenie całego kraju. Następne kroki to wizyta studyjna oraz warsztaty metodyczne.
 • Przeprowadzenia warsztatów metodycznych z mieszkańcami (2-4 spotkań) dot. wypracowania zasad działania wioski tematycznej. W celu wypracowania oferty wsi tematycznej oferujemy organizację warsztatów metodycznych dla zainteresowanych mieszkańców wsi, podczas których zostanie określona specjalizacja miejscowości, kierunki rozwoju, oferta pobytowa, sposoby promocji, itp. W jednym cyklu warsztatów mogą brać udział przedstawiciele z kilku miejscowości. Warsztaty odbywaja się w miejscowościach w całej Polsce. Warsztaty najlepiej aby były połączone z wizytą studyjną w działającej wiosce tematycznej. Można warsztaty przeprowadzić przed wizytą stuydyjną lub po.
 • Organizacje wizyt studyjnych w funkcjonujących wsiach tematycznych - zapraszamy grupy studyjne z całej Polski na kilkudniowe pobyty w funkconujących Wioskach Tematycznych Dolnego Śląska (1-5 dni). Zakres wizyty: udział w pełnej ofercie wioski tematycznej, spotkanie z liderami wiosek tematycznych, dobre praktyki wizerunku wsi tematycznej, współpraca sieciowa wiosek tematycznych w regionie, pamiątek z regionu oraz oferty dla turysty indywidualnego, prezentacja "jak założyć wieś tematyczną", nocleg, wyżywienie, opieka eksperta ds. wiosek tematycznych.
 • Ewaluacja oferty działającej wsi tematycznej. Zapraszamy fukcjonujące wioski tematyczne do ewaluacji swojej oferty i systemu promocji. Zakres oferty: superwizja podczas zajęć z grupą szkolną, pomysły na rozbudowę wizerunku miejscowości tematycznej, nowe pamiątki z regionu, rozszerzenie oferty o nowoczesne narzędzie edukacji, gry terenowe, rozbudowa oferta dla rodzin z dziećmi i turystów indywidualnych, źródła finansowania rozwoju wiosek tematycznych, spełnienie standardów finkcjonowania wioski tematycznej.

DZIĘKI NASZEJ OFERCIE ŁATWIEJ CI BĘDZIE ZAŁOŻYĆ WIEŚ TEMATYCZNĄ

 ZREALIZOWANE DZIAŁANIA, PROJEKTY i WIZYTY STUDYJNE

 • Założenie 10 wsi na Dolnym Śląsku w ramach projektu "Stowarzyszenia wiejskie w stronę ekonomii społecznej" : Lipiany - Wioska Smaków, Borówki - Wioska Darów Lasu, Kraśnik - Wioska Sześciu Zbóż, Wojcieszyn - Wioska Don Kichota, (woj. dolnośląskie)
 • Prelekcja dot. wiosek tematycznych na konferencji "Modele miejscowości tematycznych - Festiwal Miejsc z Charakterem" w Krakowie (woj. małopolskie)
 • Utworzenie 12 wsi tematycznych na terenie LGD Wrzosowa Kraina, m.in Wilkocin - Wioska Czerwonego Kapturka, Ostaszów - Wioska w Dechę, Czernikowice - Wioska Chleba, Konradówka - Rogata Wieś, Pasternik - Wioska Wiatru, Niedźwiedzice - Wioska Bociana, Miłkowice - Wioska Kolejarzy, Parchów - Wioska Nietoperzy, Raków - Wioska Wśród Zieleni (woj. dolnośląskie)
 • Organizacja wizyty studyjnej dla JOWES z Częstochowy (z woj. śląskiego)
 • Utworzenie 10 wsi tematycznych na terenie LGD Wzgórza Trzebnickie, m.in. Borówek - Wieś Rolnictwa i Tradycji, Strupina - Różana Wieś, Bagno - Ziołowa Wieś, Pęgów - Wioska Truskawkowa, Kuźniczysko - Wioska Ognia i Wody (woj. dolnośląskie)
 • Wypracowanie oferty 4 wsi tematycznych z Gminy Kłodzko: Romanowo - Zakręcona Wieś, Stary Wielisław - Wioska Rowerowa, Krośnice - Wioska Artystów, Szalejów Dolny - Wioska Retro (woj. dolnośląskie)
 • Wypracowanie oferty pobytowej wraz opracowaniem gry terenowej dla wioski tematycznej Drawień - Kraina Romea i Julii (woj. zachodniopomorskie)
 • Utworzenie wsi tematycznych na terenie LGD Partnerstwo Izerskie: Proszówka - Wioska Gryfa, Olszyna Dolna - Wioska Przy Stole, Mikułowa - Wioska Mikołajów, Mała Wieś Górna - Dolina Nocnych Duszków (woj. dolnośląskie)
 • Wypracowanie oferty pobytowej w Spytkowie - Wiosce Czarów i Magii - Najpiękniejszej Wsi Dolnego Śląska 2014 (woj. dolnośląskie)
 • Organizacja wizyty studyjnej dla Sołtysów z gminy Śmigiel (z woj. wielkopolskiego)
 • Wypracowanie oferty pobytowej dla 12 wsi tematycznych z gminy Dzierżoniów: Dobrocin - Wioska Bajek i Legend, Jędrzejowice - Wioska Aktywnego Wypoczynku, Jodłownik - Wioska Leśnych Przygód, Kiełczyn - Wioska Czereśniowa, Książnica - Wioska Otwartej Księgi, Mościsko - Wioska Mostów, Myśliszów - Podniebna Wieś, Nowizna - Wioska Dobrych Nowin, Ostroszowice - Wioska Artystycznych Tradycji, Piława Dolna - Wieś Magicznego Kamienia, Roztocznik - Dolina Sześciu Stawów, Uciechów - Wioska Dobrego Humoru, Włóki - Tkacka Wieś, Owiesno - Wioska Okrągłego Zamku (woj. dolnośląskie)
 • Pomoc przy rozwijaniu oferty Najpiękniejszej Wsi Dolnego Śląska 2015 - Czaple - Wioska Piasku i Kamienia (woj. dolnośląskie)
 • Organizacja wizyty studyjnej dla liderów wiejskich z obszaru LGD Ujście Baryczy (woj. dolnośląskie)
 • Wypracowanie ofert Wsi Tematycznych Regionu Puszy Białowieskiej: Dubiny - Wioska Małego Osocznika, Borysówka - Wioska Drewniana, Lipiny - Wioska Bulwy, Nowoberezowo - Wioska Pod Kopułami (woj. podlaskie)
 • Organizacja wizyty studyjnej dla Sołtysów i Liderów z Gminy Chocianów (z woj. dolnośląskiego)
 • Udział w spotkaniu branżowym "Budowanie i rozwój wsi tematycznych w subregionie leszczyńskim" (woj. wielkopolskie)
 • Wsparcie wiosek tematycznych z obszaru LGD Dolina Stobrawy: Borkowice - Wioska Drewna, Chocianowice - Wioska Muzykantów, Bąków - Truskawkowa Wieś (woj. opolskie) Prelekcja pt "Wsie tematyczne - inny pomysł na wieś" na Regionalnym Forum Liderów Odnowy Wsi z terenu Województwa Śląskiego (woj. śląskie) Warsztaty pt. "Turystyka wiejska szansą na rozwój wsi" dla liderów z Powiatu Gostyńskiego oraz wypracowanie tematyki działania Łaciatej Wsi (woj. wielkopolskie)
 • Prelekcja na konferencji "Dziedzictwo wsi lubuskiej i dolnośląskiej" pt. Jak stworzyć wieś tematyczną wykorzystując zasoby wsi i pasje mieszkańców" (woj. lubuskie) Prelekcja na konferencji pt. "Aktywność - Integracja - Działania. Pomysły na moją wieś" (woj. warmińsko-mazurskie)
 • Konsultacja oferty wiosek tematycznych z regionu leszczyńskiego: Lubiń - Coolturalna Wieś, Łaszczyn - Lawendowa Wieś (woj. wielkopolskie)